Oleh Noor Amin Ahmad Istilah globalisasi selama ini banyak merujuk kepada maksud dunia tanpa sempadan di mana ia dijelmakan melalui revolusi maklumat dengan kewujudan teknologi internet khususnya. Dalam banyak wacana, globalisasi sering dip [...]
by: Wan Saiful Wan Jan This is an the transcript of the speech delivered by Wan Saiful Wan Jan, Director General of Malaysia Think Tank London, at the Ibn Khaldun Seminar on 18 December 2007, at Menara Integiriti, Institut Integriti Mal [...]