First published in Sinar Harian

By Tan Sri Mohd Sheriff Mohd Kassim, (c) 2016, Karangkraf Media Group(c) 2016

KITA sering mendengar perkataan liberal digunakan untuk menyindir  dan mengutuk seseorang atau kumpulan yang berfikiran terbuka berkenaan politik, agama, bahasa atau bangsa. Liberal itu tidak seharusnya dikaitkan dengan sifat yang buruk atau seseorang yang bebas tanpa batasan dari ajaran ugama atau perlakuan undang-undang.  

Liberal bermakna kesediaan terbuka untuk menerima pandangan orang lain dan menghormati hak mereka bersuara. Tidak semestinya kita bersetuju dengan pendapat yang berbeza itu. Tetapi, pandangan itu wajar diberi pertimbangan selagi perbuatan itu tidak menyalahi undang-undang.

Masyarakat di negara kita ini secara semula jadi adalah plural, kandungan Bumiputeranya pun kaya dengan kemajmukan keturunan yang bukan sahaja Melayu Islam tetapi juga Orang Asli, Dayak, Kadazan, Iban, Bidayuh dan banyak lagi.

Inilah Malaysia yang unik sebenarnya, dan penghormatan serta kemesraan kepelbagaian inilah yang membawa kepada perpaduan negara. Kita sudah beratus tahun hidup bersama dan tidak tamak, juga berdaya menerima perbezaan di antara kaum sebagai perkara biasa.

Sikap toleransi di antara kaum  menunjukkan Malaysia sebuah negara yang liberal. Ini petanda positif dalam usaha kerajaan untuk menarik pelaburan dan pelancong asing bagi meningkatkan pembangunan ekonomi  negara.

Ahli-ahli ekonomi asing, memuji Malaysia sebagai negara yang liberal bukan sahaja dari segi kebudayaan berbilang kaumnya, bahkan juga dari segi dasar kerajaan kita yang memberi galakan dan kemudahan kepada sektor peniaga swasta.

Kini prestasi ekonomi negara masih baik, walaupun ada beberapa cabaran. Keadaan politik negara dan kenyataan pihak yang mentadbir-urus hal ehwal Islam yang ia memerangi liberal memberi gambaran yang Malaysia ini tidak begitu moderat dan juga tidak membantu menenangkan risiko pelabur asing serta merumitkan lagi kemajuan ekonomi.

Kenyataan seperti ini pada masa ini boleh mengurangkan keyakinan pelabur asing. Sebaiknya kenyataan yang bercanggah dengan imej Malaysia sebagai negara moderat, berkepelbagaian dan stabil ini harus dielakkan sebelum ia menjejaskan ekonomi negara.

G25 adalah pengikut Sunnah WalJamaah dan bukanlah liberal seleweng yang harus diperangi. G25 adalah liberal dari segi pegangan prinsip demokrasi, keadilan, kedaulatan undang-undang, keprihatinan kepada tadbir-urus negara, keterbukaan dan pegangan kepada sikap toleransi di alam kepelbagaian, kemajuan ekonomi serta keadilan untuk masyarakat yang masih memerlukan bantuan.

Kami tegas menentang rasuah, dan ini adalah konsisten dengan ajaran Islam, Perlembagaan Malaysia dan Rukun Negara. Perlembagaan  Persekutuan   meletakkan Islam sebagai agama rasmi negara disamping  memberi kebebasan pelbagai kaum untuk menganutiagama masing-masing.

Begitu juga tentang hak keistimewaan  orang Melayu. Ianya hendaklah dilaksanakan dengan cara yang menghormati hak kaum lain. Semua ini termaktub di dalam Rukunegara serta Dasar Ekonomi Negara  bagi memberi keyakinan  kepada rakyat dan dunia asing  bahawa  semua rakyat dan pelabur asing mempunyai hak masing-masing dan ia tidak terjejas dalam pelaksanaan dasar-dasar kerajaan.
 
Rakyat harus diberi kebebasan menyuarakan pendapatmasing-masing, dan Kerajaan secara langsung berpeluang untuk memberi maklum-balas untuk memperbaiki pentadbiran negara.

Masalah 1MDB sepatutnya tidak perlu meleret sehingga boleh menjejaskan  ekonomi  Malaysia,  jika  parlimen berbincang dari awal secara terbuka  dan menjemput  pakar-pakar kewangan memberi pandangan  masing-masing  secara  profesional  dalam usaha mencari penyelesaian dengan secepat mungkin. Begitu juga dengan pentadbiran Islam.

Sekiranya kumpulan masyarakat atau “civil society” dapat bersuara tanpa digertak, dan semua pandangan dipertimbangkan sebelum mengeluarkan  sesuatu perundangan, ia tentu dapat dilaksanakan dengan cara yang tersusun dari segi perlembagaan negara,  disamping  menepati kewajipan negara di pentas antarabangsa mengenai hak-hak peribadi manusia.

Malaysia harus  bersikap liberal dalam sistem pentadbiran negara terutama sekali dalam bidang pentadbiran Islam  jika ingin mencapai taraf negara berpendapatan tinggi menjelang 2020.

Dengan ini, negara kita pasti akan terus kukuhmemacukan kemajuan dalam semua bidang.

See original post.

Leave a comment