Klik untuk memuat turun

Idea yang terkandung dalam kertas ini telah dibentangkan kepada para pemimpin PArti Islam Se-Malaysia (PAS) dalam satu seminar anjuran IDEAS pada Julai 2011. Sebagai sebuah pemikiran ekonomi yang dikembangkan di Jerman, sistem ekonomi pasaran sosial kaya dengan sejarahnya sendiri. Dr Haas telah menerangkan bahawa sistem ini cuba mencipta satu suasana bersepadu, yang mana individu akan berkembang dalam pasaran terbuka manakala golongan termiskin pula dilindungi oleh satu jaringan keselamatan sosial. Ekonomi pasaran sosial ialah satu sistem yang cuba menyeimbangkan antara kebebasan dan kesetaraan.

Leave a comment