9789671009482

 

 

 

Authors/Editors: Anis Yusal Yusoff, Jenny Gryzelius and Sri Murniati
ISBN: 9789671009482
Publisher: IDEAS
Published: 2014

To purchase, go to Gerakbudaya

or

contact IDEAS

Buku ini menghimpun “sejarah” usaha memerangi rasuah di Malaysia dan membentangkan secara selayang pandang usaha-usaha yang telah diambil oleh pelbagai agensi, kelompok, dan pertubuhan masyarakat sejak beberapa dekad yang lalu. Buku ini menyelidiki usaha-usaha berkenaan serta cuba mengenalpasti sama ada usaha-usaha berkenaan saling melengkapi atau bertindan satu sama lain.

Buku ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak berkepentingan untuk menilai usaha-usaha di masa lalu dan mendapatkan penajaran daripada usaha-usaha berkenaan saling melengkapi atau bertindan satu sama lain.

Buku ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak berkepentingan untuk menilai usaha-usaha di masa lalu dan mendapatkan pengajaran daripada usaha-usaha berkenaan.

Kami berharap buku ini dapat menyediakan pentas untuk pertukaran pengetahuan dan perbincangan kritis dalam kalangan mereka yang terlibat dalam usaha memartabatkan integrity dan memerangi rasuah.

Leave a comment